x

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

 

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi Sirküleri / 88 ile;

 

-            25 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2012 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerini 29 Mart 2013 Cuma  günü mesai saati bitimine kadar,

 

  • 24 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Şubat/2013 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar

uzatmıştır.

 

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme sürelerini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.