x

VERGİ USUL KANUNU 428 SAYILI GENEL TEBLİĞİ

VERGİ USUL KANUNU 428 SAYILI GENEL TEBLİĞİ

5 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Vergi Usul Kanununun 428 sayılı tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre 31.12.2012 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.06.2013 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin 15 Temmuz 2013 ila 15 Ağustos 2013 tarihleri arasında, 2 Eylül 2013 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde mükelleflerin, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanacaktır.