x

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/29

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/29

2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edilmiş olup, konuyla ilgili Kurumlar Vergisi 29 sayılı Sirküleri yayınlanmıştır.

İlgili Sirküler ektedir. Saygılarımızla…

 

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/29

Konusu

: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi

: 16/07/2013

Sayısı

: KVK-29/2013-4 / Yatırım İndirimi - 20

 

İlgili olduğu maddeler

: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri

: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edilmiştir.