x

SGK DUYURUSU

SGK DUYURUSU

 

Bilindiği üzere 6385 sayılı kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, prim oranları ve devlet katkısı olarak açıklanan 81. maddesinin c bendi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiş olup, değişikliğin yürürlülük tarihi de 01.09.2013 olarak belirlenmiştir.

 

01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 2 olarak uygulanacaktır.