x

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi E-Beyanname Portalında duyurular yayınlamış olup, duyuruların içeriği aşağıdadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi E-Beyanname Portalında duyurular yayınlamış olup, duyuruların içeriği aşağıdadır.

 

01.09.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği (MUHGVK281)


Gelir Vergisi Kanunu 281 no.lu Genel Tebliğ gereği Muhtasar Beyanname veren Bankaların verdiği (MUHGVK281) beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

 


Ba-Bs Bildirim Formları İçin Duyuru


Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden alınan Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle e-beyanname sistemine kontrol modülü eklenerek program değişikliği yapılmıştır.

Bildirim formlarında mal veya hizmet alış/satışı yapılan mükelleflere ait vergi kimlik/T.C. Kimlik numaralarının hatalı yazılması ve Ba bildirim formlarında geçmiş dönemlerde terk etmiş (faaliyeti sona ermiş) mükelleflerden alım yapıldığının bildirilmesi durumlarında, bildirimler mükelleflerce onaylanmadan önce kendilerine uyarı mesajı verilecektir.

Bu nedenle, bildirimlerin mükellefler tarafından gönderilmesi esnasında, kendilerine gelen uyarı mesajlarını dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri, mesajlardaki uyarılar doğrultusunda bildirimlerini tekrar düzenleyerek, onaylamak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.