x

Katma Değer Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname verilme süreleri uzatıldı

Gelir Vergisi Sirküleri/91

 

İlgili sürküler ile Gelir İdaresi Başkanlığı 23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannamelerinin verilme süreleri ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerini 25 Ekim 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatmıştır.

 

İlgili Sirküler Ektedir. Saygılarımızla…

 

Tarih

22/10/2013

Sayı

GVK-91/2013-6/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

Kapsam

:

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Gelir Vergisi Sirküleri/91

 Konusu: Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması.

Tarihi:     22/10/2013

Sayısı:   GVK-91/2013-6/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

 

1. Giriş

23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 25 Ekim 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

 

 

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı