x

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ

TUTARLARA YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

15 Kasım 2012 tarih, 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi  Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in 7. maddesine göre; eskiden kurulmuş olup, sermayeleri 50.000 Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile 10.000 Türk Lirasından az olan limited şirketlerin de sermayelerini, 14 Şubat 2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerekiyor.

Belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacaklar.

Saygılarımızla…