x

2013 dönemi Yevmiye Defteri Kapanış Onayı

2013 dönemi Yevmiye Defteri Kapanış Onayı

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasınca Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ilişkin Tebliği ile 01.01.2013 tarihinden itibaren Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

2013 Yılına ait Yevmiye Defterlerinizin Kapanış Onayını Haziran ayı sonuna kadar yaptırmanız gerekmektedir. Gerekli onayı yaptırmayanlar hakkında TTK. 562. Maddesi gereği 4.000 TL idari para cezası uygulanır.

Saygılarımızla…