x

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca v 293 ve 374 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri'ndeki usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan vergi borçlarından 750 Bin YTL ve üzerindeki vergi borçlarını içeren listeler Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde 3 Eylül 2007 tarihi itibari ile yayınlanmıştır

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca v 293 ve 374 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri'ndeki usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan vergi borçlarından 750 Bin YTL ve üzerindeki vergi borçlarını içeren listeler Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde 3 Eylül 2007 tarihi itibari ile yayınlanmıştır