x

01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi Asgari Ücret Tutarı ve Yasal Kesintiler

 

ASGARİ ÜCRET TUTARI VE YASAL KESİNTİLER

 

01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi

   

Brüt Ücret

1.134,00

Sigorta Primi İşçi Payı

158,76

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

11,34

Gelir Vergisi Matrahı

963,90

Gelir Vergisi

144,59

Damga Vergisi

8,61

Kesintiler Toplamı

323,30

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

80,33

Net Ele Geçen (Asgari Ücret + AGİ)

891,03

 

Ayrıca Asgari ücret Tespit Komisyonunun 31.12.2013 tarih ve 2013/1 kararı uyarınca 16 yaş doldurmamış işçiler için ayrı asgari ücret uygulamasına son verildiğini hatırlatırız.