x

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 33

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 33

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.