x

TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARINA İLİŞKİN DUYURU

TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı

 

- Yevmiye defteri,

- Defteri kebir,

- Envanter defteri,

- Pay defteri,

- Yönetim kurulu karar defteri

- Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

 

        Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulmakta olan yukarıda bulunan defterlerin açılış onayı kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. (ARALIK ayında)

 

        Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur. Ancak bu defterlerde yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

 

        Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

 

 

Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli

Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

 

Elektronik Defter

 

Elektronik defter tutma zorunluluğu Bulunan Mükelleflerden;

 

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,

 

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

 

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,

 

elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

 

Elektronik defter uygulaması şuan itibariyle sadece Yevmiye defteri ve Büyük (kebir) defterini kapsamaktadır. Bu iki defterin 2015 hesap döneminde fiili ortamda tutulmaları söz konusu olmadığından dolayı, fiili (kağıt) defter açılış onayı yaptırılmayacaktır. Bu iki defter dışında açılış onayına tabi olan diğer defterlerin kağıt ortamında açılış onayı yaptırılacaktır.