x

E-DEFTER İLE İLGİLİ DUYURU

DUYURU

Elektronik defter uygulaması iş akışı “edefter.gov.tr” adresinde de belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir.

edefter.gov.tr adresinde Vergi Usul Kanunu 75 nolu sirküleri üzerine açıklama yapılmıştır. Duyuruya göre yukarıdaki iş akışlarından ilk 3 işlem ilgili olduğu ayı takip eden 3.ayın son gününe kadar tamamlanacak olup, sonraki işlemler isteğe göre 29 Mayıs 2015 tarihine kadar tamamlanabilecektir.