x

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 30 NİSAN 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 30 NİSAN 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR

 

24.04.2015 tarihli ve VUK-76 / 2015-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;  2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili sirkü için tıklayınız. Saygılarımızla.